Zálesák

h12ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě, z.s. je celostátní spolek, jehož počátky sahají až do roku 1949, kdy v malém jihomoravském městě Kyjově vznikl zálesácký klub nazývající se "RUDÍ VLCI" a později "SPARTA". Velmi brzy se ke klubu připojily skupiny zájemců z okolních obcí a měst, které inspirovala jeho poutavá romantická činnost, a postupně se rozrostl do celostátního měřítka.


ZÁLESÁK vychází z vlastního „výchovně výcvikového systému“, vytvořeného Mgr. Rostislavem Zabloudilem. Je to komplexní a otevřený systém přirozené návaznosti věkových kategorií dětí, mládeže i dospělých a uceleného organizačního, metodického, propagačního i materiálně finančního zabezpečení. Zálesák při své činnosti využívá především přirozeného prostředí přírody.


Výchovně výcvikový systém ZÁLESÁKA se skládá ze tří částí - z Výchovných prvků, z Výcvikových prvků a ze Statutu ZÁLESÁKA (stanov spolku), které řeší výchovné zaměření, obsahovou náplň i logický organizační systém vlastní realizace. ZÁLESÁK pracuje se třemi věkovými kategoriemi - zelenou (10 - 14 let), černou (15 - 18 let) a rudou (nad 18 let), jejichž činnost je koordinována ve střediscích. Přípravnou věkovou kategorií je tzv. BÍLÝ ZÁLESÁK, který připravuje děti ve věku 6 - 10 let na budoucí systematickou práci.
ZÁLESÁK je budován na důsledné náročnosti, tvrdosti, akceschopnosti a zejména technickém pojetí pobytu v přírodě. Množství zapojených členů je úměrné počtu dobrých vedoucích a rozsahu materiálně-finančního zabezpečení. Důsledně se vychází ze zásady, že si mládež váží především toho, o co se musí zasloužit. Nároky jsou přiměřeně tvrdé, ale spravedlivé.


Pro více informací o spolku Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě, z.s. odkazujeme na www.zalesaksvaz.cz

Nahoru